#
#

САОПШТЕЊА

Искључења струје

Уторак, 5. март 2019, 14:35 извор: "Електровојводина" АД

Дана 06.03.2019. г. се због ПЛАНИРАНИХ  радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Милана Џанића 11, 11А:

09.00 – 12.00

Део улице Јована Храниловића 53-67:

10.00 – 12.00

Сентандрејски пут 93-117а;
Зеленгорска;
Омладинска 52-80, 85-115:

08.30 – 14.00

2.

Раковац

Мите Белића 8-38;
Део Улице Цара Лазара:

09.00 – 12.00

3.

Будисава

Део улица Каћка, Ц. Душана, Омладинска, Д.Чубића и П.Шандора:

08.30 – 13.30

Дана 07.03.2019. г. се због ПЛАНИРАНИХ  радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Сентандрејски пут 93-117а;
Зеленгорска 9, 4-12:

08.30 – 14.00

2.

Ковиљ

Део ул. Пролетерска, 29. Новембра и Б.Радичевића:

08.30 – 13.00

3.

Будисава

Део ул. Каћка, Војвођанска, Омладинска, В.Караџића и Пионирска:

08.30 – 13.30

Део ул. Цара Душана и Железничка у Будисави:

Искључења струје

Понедељак, 4. март 2019, 15:35 извор: "Електровојводина" АД

Дана 05.03.2019. г. се због ПЛАНИРАНИХ  радова у ел.мрежи искључују:

1.

Сремска Каменица

Део улица Ивана Горана Ковачића и Светосавска:

08.30 – 13.00

Део викенд насеља Поповица:

10.00 – 13.00

2.

Ковиљ

Део улица 19. Новембра и Пролетерска у Ковиљу:

08.30 – 13.30

Дана 06.03.2019. г. се због ПЛАНИРАНИХ  радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Милана Џанића 11, 11А:

09.00 – 12.00

Део улице Јована Храниловића 53-67:

10.00 – 12.00

Сентандрејски пут 93-117а;
Зеленгорска;
Омладинска 52-80, 85-115:

08.30 – 14.00

2.

Раковац

Мите Белића 8-38;
Део Улице Цара Лазара:

09.00 – 12.00

3.

Будисава

Део улица Каћка, Ц. Душана, Омладинска, Д.Чубића и П.Шандора:

08.30 – 13.30

Распоред сахрана и испраћаја за 5. март

Понедељак, 4. март 2019, 15:34 извор: НовосадскаТВ

1.

Драгица (Драгољуб) Петров

1956.

Градско гробље

09:45

2.

Михајло (Светозар) Марјанов

1930.

Градско гробље

10:30

3.

Невена (Витомир) Пушић

1955.

Градско гробље

10:30

4.

Драгослав (Добросав) Јовић

1939.

Градско гробље

11:15

5.

Милисав (Милош) Врачарић

1927.

Градско гробље

12:00

6.

Невена (Гашпер) Сератлић

1934.

Градско гробље

12:45

7.

Томислав (Драгослав) Антић

1954.

Градско гробље

13:30

8.

Шандор (Јосип) Борбељ

1960.

Градско гробље

14:15

9.

Јелена (Станко) Панков

1926.

Градско гробље

15:00

10.

Јелена (Јован) Угренић

1929.

Католичко гробље (Нови Сад)

13:00

11.

Јованка (Томо) Шкундрић

1947.

Месно гробље (Ветерник)

13:00

12.

Станко (Јово) Скенџић

1935.

Горње старо гробље (Футог)

13:00

13.

Радослав (Цвијо) Кецман

1956.

Месно гробље (Каћ)

13:00

14.

Иштван (Пал) Нађ

1945.

Католичко гробље (Нови Сад)

15:00

Распоред сахрана и испраћаја за 2. март

Петак, 1. март 2019, 16:29 извор: НовосадскаТВ

НОВИ САД  Градско гробље:

РАДМИЛА (ДРАГОСЛАВ) ЂОРЂЕВИЋ, 1932. у  9.45
ВЛАДИСЛАВ (МИЛОШ) КНЕЖЕВИЋ, 1954. у  10.30
НЕВЕНА (ВИТОМИР) ПУШИЋ, 1955. у  11.15
ИЛИЈА (ИВИЦА) ФИЛИПОВ, 2018. у  12.00
БОЈА (ЈАНДРИЈА) БРАНКОВИЋ, 1936. у  12.45
ЈЕРОСЛАВА (ЉУБО) УЈФАЛУШИ, 1944. у  13,30
ЈОВАНКА (БРАНИСЛАВ) СЕНТИН, 1938. у  13.30
БРАНКО (БОЖО) БОГУНОВИЋ, 1936. у  14.15
БОСИЉКА (ЂУРА) КОСОВАЦ, 1933. у  15.00
 
Католичко гробље:     ЈОСИП (ФЕРЕНЦ) НАЧА 1931. у  11,00
КАЋ  Месно гробље:   ГОЈКО (ВЕЉКО) КОКОТОВИЋ 1961. у  13,00
ВЕТЕРНИК Месно гробље:  ДУШАН (МИЋО) ИВИЋ 1939. у  13,00

Искључења струје

Петак, 1. март 2019, 15:39 извор: "Електровојводина" АД

Дана 04.03.2019. г. се због ПЛАНИРАНИХ  радова у ел.мрежи искључују:

1.

Нови Сад

Сентандрејски пут 93-117a;
Зеленгорска 9, 4-12:

08.30 – 14.00

Вука Караџића 15-`9:

11.00 – 14.00

2.

Руменка

Улица – Ослобођења од Фејеш Кларе према Петровцу;
Фејеш Кларе од 81 до 85;

Нова 5 бр. 1 и 3;
Магацински простор:

08.15 – 09.45

3.

Футог

Салаши преко пута предузећа Арома у Футогу:

08.30  - 12.00

4.

Ковиљ

Део улица Рибарска, Стевана Пешића, Лазе Костића и 7. Јула:

08.30 – 13.30

Дана 05.03.2019. г. се због ПЛАНИРАНИХ  радова у ел.мрежи искључују:

1.

Сремска Каменица

Део улица Ивана Горана Ковачића и Светосавска:

08.30 – 13.00

Део викенд насеља Поповица:

10.00 – 13.00

2.

Ковиљ

Део улица 19. новембра и Пролетерска у Ковиљу:

08.30 – 13.30