#
#

ТВ програм

ТВ Програм

Програмска шема Новосадске ТВ од 13.05.2019. do 19.05.2019.

 • 00:10
  Серија Опчињени
 • 06:30
  Новосадско јутро
 • 10:00
  Вести
 • 10:05
  Осврт
 • 10:30
  Сви на Сајам Р
 • 11:00
  Вести
 • 11:05
  ТВ продаја
 • 11:40
  Мој доктор, моје здравље
 • 12:00
  Вести
 • 12:05
  Серија Опчињени
 • 13:00
  Вести
 • 13:05
  Вошино ћоше
 • 14:00
  Вести
 • 14:05
  Јужнобачке вести
 • 14:30
  Тврђава
 • 15:00
  Вести
 • 15:05
  Серија Љубавници и тајне
 • 16:00
  Објектив
 • 16:17
  Неон сити
 • 16:30
  Осврт
 • 17:00
  Новосадско поподне
 • 18:30
  Војвођанска догађања
 • 19:00
  Објектив
 • 19:30
  ТВ продаја
 • 19:46
  Неон сити
 • 20:05
  Серија Опчињени
 • 21:00
  Ленија
 • 22:00
  Објектив
 • 22:30
  КонтраВизија
 • 23:00
  Сви на Сајам
 • 23:20
  Серија Љубавници и тајне
 • 00:00
  Новосадска телевизија задржава право измене
 • 06:30
  Новосадско јутро
 • 09:45
  Неон сити
 • 10:00
  Вести
 • 10:05
  Зрно живота
 • 10:30
  Сви на Сајам Р
 • 11:00
  Вести
 • 11:05
  Тв продаја
 • 11:30
  КонтраВизија
 • 12:00
  Вести
 • 12:05
  Серија Опчињени
 • 13:00
  Вести
 • 13:05
  Ленија
 • 14:00
  Вести
 • 14:05
  Вошино ћоше
 • 15:00
  Вести
 • 15:05
  Серија Љубавници и тајне
 • 16:00
  Објектив
 • 16:30
  Сремски Карловци
 • 16:55
  Објектив на словачком језику
 • 17:00
  Новосадско поподне
 • 18:30
  Војвођанска догађања
 • 19:00
  Објектив
 • 19:30
  Тв продаја
 • 19:53
  Неон сити
 • 20:00
  Серија Опчињени
 • 21:00
  Аргументи
 • 22:00
  Објектив
 • 22:30
  Сви на Сајам
 • 23:00
  Серија Љубавници и тајне
 • 00:00
  Серија Опчињени
 • 00:00
  Новосадска телевизија задржава право измене
 • 00:10
  Серија Опчињени
 • 06:30
  Новосадско јутро
 • 10:00
  Вести
 • 10:05
  Сремски Карловци
 • 10:30
  Сви на Сајам Р
 • 11:00
  Вести
 • 11:05
  Тв продаја
 • 11:30
  Балканорама
 • 12:00
  Вести
 • 12:05
  Серија Опчињени
 • 13:00
  Вести
 • 13:05
  Аргументи
 • 14:00
  Вести
 • 14:05
  Ленија
 • 15:00
  Вести
 • 15:05
  Серија Љубавници и тајне
 • 16:00
  Објектив
 • 16:17
  Неон сити
 • 16:30
  Осврт
 • 17:00
  Новосадско поподне
 • 18:30
  Војвођанска догађања
 • 19:00
  Објектив
 • 19:30
  Тв продаја
 • 19:50
  Неон сити
 • 20:00
  Серија Опчињени
 • 21:00
  Суочавање
 • 22:30
  Објектив
 • 23:00
  Сви на Сајам
 • 23:20
  Серија Љубавници и тајне
 • 00:00
  Новосадска телевизија задржава право измене
 • 00:10
  Серија Опчињени
 • 06:30
  Новосадско јутро
 • 10:00
  Вести
 • 10:05
  Слике живота
 • 10:30
  Сви на Сајам Р
 • 11:00
  Вести
 • 11:05
  ТВ продаја
 • 11:30
  Мобил Ауто
 • 12:00
  Вести
 • 12:05
  Серија Опчињени
 • 13:00
  Вести
 • 13:05
  Суочавање
 • 14:45
  Неон сити
 • 15:00
  Вести
 • 15:30
  Серија Љубавници и тајне
 • 16:00
  Објектив
 • 16:17
  Неон сити
 • 16:30
  Сремски Карловци
 • 16:55
  Објектив на словачком
 • 17:00
  Новосадско поподне
 • 18:30
  Војвођанска догађања
 • 19:00
  Објектив
 • 19:30
  ТВ продаја
 • 19:45
  Неон сити
 • 20:00
  Серија Опчињени
 • 21:00
  Геополитика
 • 22:30
  Објектив
 • 23:00
  Сви на Сајам
 • 23:20
  Серија Љубавници и тајне
 • 00:00
  Новосадска телевизија задржава право измене
 • 00:52
  Неон сити
 • 06:30
  Новосадско јутро
 • 09:45
  Неон сити
 • 10:00
  Вести
 • 10:05
  Нeке важне ствари
 • 10:30
  Сви на Сајам Р
 • 11:00
  Вести
 • 11:05
  ТВ продаја
 • 11:30
  Осврт
 • 12:00
  Вести
 • 12:05
  Серија Опчињени
 • 13:00
  Вести
 • 13:05
  Геополитика
 • 14:30
  Неон сити
 • 15:00
  Вести
 • 15:05
  Серија Љубавници и тајне
 • 16:00
  Објектив
 • 16:25
  КонтраВизија
 • 16:53
  Објектив на словачком
 • 17:00
  Новосадско поподне
 • 18:30
  Војвођанска догађања
 • 19:00
  Објектив
 • 19:30
  ТВ продаја
 • 20:00
  Серија Опчињени
 • 20:55
  На нишану Лазанског
 • 22:00
  Објектив
 • 22:30
  Војвођанска догађања
 • 23:00
  Серија Љубавници и тајне
 • 00:00
  Серија Опчињени
 • 00:00
  Новосадска телевизија задржава право измене
 • 00:30
  Мобил ауто
 • 07:00
  Тврђава на води
 • 07:18
  Неон сити
 • 07:30
  Наши пријатељи
 • 08:00
  Слике живота
 • 08:30
  Тв продаја
 • 09:00
  Вести
 • 09:05
  Откос Р
 • 10:45
  Неон сити
 • 11:00
  Вести
 • 11:05
  Суочавање
 • 13:00
  Вести
 • 13:05
  Комнет Србија
 • 14:00
  Уздравље
 • 15:00
  Вести
 • 15:05
  Прича о старом градском језгру
 • 16:00
  Објектив
 • 16:20
  Неон сити
 • 16:30
  Мој доктор, моје здравље
 • 17:00
  Тв продаја
 • 17:30
  7 НС дана
 • 18:00
  Балканорама
 • 18:30
  Сремски Карловци
 • 19:00
  Објектив
 • 19:30
  Јужнобачке вести
 • 20:00
  Откос
 • 21:30
  Сви на Сајам
 • 22:00
  Објектив
 • 22:30
  7 НС дана
 • 23:00
  Тајни тунл испод Дунава
 • 23:30
  Комнет Србија
 • 00:00
  Новосадска телевизија задржава право измене
 • 00:30
  Слике живота
 • 07:00
  Осврт
 • 07:30
  Прича о старом градском језгру
 • 08:20
  Неон сити
 • 08:30
  Тв продаја
 • 09:00
  Вести
 • 09:05
  Мобил ауто
 • 09:30
  Јужнобачке вести
 • 10:00
  Зрно живота
 • 10:30
  7 НС дана
 • 11:00
  Вести
 • 11:05
  Откос
 • 12:40
  Сви на Сајам Р
 • 13:00
  Вести
 • 13:05
  Геополитика
 • 14:30
  Осврт
 • 15:00
  Вести
 • 15:05
  Уздравље
 • 16:00
  Објектив
 • 16:20
  Неон сити
 • 16:30
  Читање реке : Височица
 • 17:00
  Тв продаја
 • 17:30
  Комнет Србија
 • 18:30
  Нeке важне ствари
 • 19:00
  Објектив
 • 19:30
  Сремски Карловци
 • 20:00
  Вошино ћоше
 • 21:00
  На нишану Лазанског
 • 22:00
  Објектив
 • 22:30
  Јужнобачке вести
 • 23:00
  Прича о старом градском језгру
 • 23:30
  Тврђава : Шајкаши
 • 00:00
  7 НС дана
 • 00:00
  Новосадска телевизија задржава право измене